; Sakalar hakkında bilgi tazeleme Sakalar, bülbüller ve ispinozlar 75646
Hepsievcil
 
 

Kuş Forumları > Sakalar, bülbüller ve ispinozlar

Mesaj Ekle
Kuşunuzu eklemek için tıklayınız >>
 • Sélanik güvercinleri
  Sélanik gü...
 • Adı yok
  Adı yok
 • Ara papağanı
  Ara papağa...
 • Limon
  Limon
 • Maviş
  Maviş
 • Biço
  Biço
 • Rüzgar
  Rüzgar
 • Cambaz
  Cambaz
 • Şakir
  Şakir
 • Bıcırık
  Bıcırık
 • Asuk
  Asuk
 • Yumoş
  Yumoş
 • Bulut
  Bulut
 • Torunum
  Torunum
 • Çiko
  Çiko
 • Ponçik
  Ponçik
 • CİCU
  CİCU
 • Bulut
  Bulut
 • Aşko
  Aşko
 • Boncuk
  Boncuk
 • Pamuk
  Pamuk
 • Cıvık Pesdil
  Cıvık Pesd...
 • Ponsik
  Ponsik
 • Pırtık
  Pırtık
 • Harbicik
  Harbicik
 • Şino
  Şino
 • Boncuk
  Boncuk
 • Limon
  Limon
 • Garip
  Garip
 • Cimcime
  Cimcime
Kuşlar Tüylerini Neden Kabartırlar

Kuşunuz hareketsiz ise, kendini kabartmış ise, kakası cıvık ise ishal olmuş olabilir. Ishal dışında farklı rahatsızlıklar da olabilir. Yazının Devamı >>

Muhabbet Kuşları Tüm Bilgiler

Muhabbet kuşları ile ilgili tüm bilgler. Sağlık ve hastalıklar, üreme ... Yazının Devamı >>

Sakalar hakkında bilgi tazeleme

Haberler: SAKA (E uropean Goldfinch) Carduelis Carduelis Günümüzde Saka, nesli tükenen ve koruma altında olan kuşlar olması sebebiyle yakalanması ve avlanması yasak olan hayvanlar kategorisine girmektedir. Para ve hapis cezası vardır. Anavatanı: Fringillidae-Serçegillerin büyük familyasına mensupturlar. Irkı çok zengindir. İsveç ve Norveç`in güneyinden Akdeniz`e kadar bütün Avrupa`da, buralardan başka Fas, Cezayir, Tunus, Kanarya adalarında, doğuda güney Sibirya, güneydoğuda Anadolu`dan Afganistan`a kadar olan yerlerde yaşarlar. Ağaçlık, açık ve orta yüksekliklerde, ağaçlık köy kenarlarında, meyve bahçelerinde ve açık ormanlarda bulunur. Deve dikeni, tohumlar, böcek ve yaprak uçlarını yiyerek beslenirler. Türkiye`de bulunan ırkları " Carduelis c. niediecki"dir. Genel olarak ihtiyaç yüzünden bulunduğu yerden kısa zamanlar için ayrılan gezici kuşlardır. Yerli sakalarda başın iki yanındaki beyazlığın ortasında bulutlu kahverengi bir benek vardır. Kasım sakalarında bu benek ya hiç yoktur, ya da belli belirsiz görülür. Biyolojik olarak bakıldığında, Balkanlar`da bulunan sakalar "Carduelis carduelis balcanica" alttüründen, Romanya`nın kuzeyinden başlayarak kuzeyde Polonya`ya, doğuda Ukrayna`ya kadar olan bölgedekiler, yani kuşçuların Kasım sakaları, "Carduelis carduelis carduelis" alttüründendir. Tabii bütün Kasım sakaları güzel ötmez. Fakat kuşçularca makbul ötüşlü olan sakaların çoğu Kasım sakaları arasından çıkar. Vücut Yapısı: Uzunluğu 130 mm., kanat erkekte 78-84 mm., dişide 74-80 mm.dir. Ağırlığı erkek ve dişide 13-19 gr.dır. Ergin erkekte yüz maskesi kırmızı, başın üst kısmı, ense ve gaga dibi siyahtır. Kulak bölgesi, gerdan ve göğsün bir kısmı (daima kapalı olmayan iki tane kahve rengi kursak bandı vardır), karın ve kuyruk üstü tüyleri beyazdır. Sırtı kahverengidir. Siyah renkteki kanatların üzerinde sarı renkte büyük bir leke vardır. Uçma tüylerinin uçlarında beyaz lekeler görülür. Kuyruk siyah renktedir. En dıştaki ikişer kuyruk tüyünün iç vestilumlarında beyaz renkte büyük oval lekeler vardır. Yaşam süresi: Doğadaki ortalama ömrü 6-8 sene civarındadır. Kafeslerde bakılan ve düzenli beslenen sağlıklı saka kuşları 10-14 yıl arasında yaşayabilirler. Cinsiyet ayırımı: Erkekler, daha uzun gagalı, daha iri ve parlak tüylüdür. Erkeklerin kırmızı renkli maskesi, göz dikey hizasının arkasına kadar uzanır, gaganın başla birleştiği bölümdeki bıyık benzeri tüyler siyah renklidir. Ayrıca kanatların beden ile birleştiği bölümdeki üst yüzey tüyleri erkeklerde koyu dişilerde daha açık renklidir. Genç Saka:Kanatlar ve kuyruk ergin kuşlardaki gibidir. Fakat başta kırmızı ve siyah renk yoktur. Vücut yanları koyu kahverengidir. Üreme ve Çoğalma: İlkbaharın Nisan Mayıs aylarında, 4 kez yavru verebilirler. Küçük bir yuva yaparak 4-6 adet yumurta yaparlar. On dördüncü günde yavrular yumurtadan sırayla çıkarlar. Yavrular yumurtadan çıktıktan 15 gün sonra yuvadan uçarlar. İlk başta yüz alın ve ense tüyleri bej renklidir ilk tüyde normal rengini alır. Yetiştirme: Kanarya ile çiftleştirme hariç saka kuşlarında çiftleştirmenin güçlüğünden dolayı kendi aralarında üretim yapılmamaktadır. Kafes: Saka kuşları çoğunlukla boyutları ortalama uzunluk 28 cm., yükseklik 25 cm. ve genişlik 17 cm. olan kafeslerde bulundurulur. Bunun nedeni, vahşi olmaları nedeniyle kendilerini tellere çarpmamaları içindir. Yeni tutulan kuşlar için bunun zararı yoktur, hatta faydası vardır. Fakat evcilleşmiş olan sakalar için kanarya kafesleri kadar büyüklükte bir kafese konmalı ve aynı zamanda banyoluğu, suluğu ve yemliği ihmal edilmemelidir. Banyoluğun yemlikten uzak ve kafesin dışında asılı olanları tercih edilmelidir. Sakalar alaca karanlıkta etrafı iyi görmemeleri nedeniyle, yem ve suları verirken bu zaman tercih edilmesi, onları ürkütmemek açısından faydalıdır. Her gün yemi ve suyu yenilenmelidir. Saka Türleri : Carduelis carduelis carduelis - ( 9 alt türü vardır ) Carduelis c. parva: Madeira Adaları, Asor Adaları, Güney Pireneler, Balear Adaları, Güneybatı Fransa, Cezayir, Tunus, Libya, Fas Carduelis c. tschusii: Sicilya, Korsika, Sardunya ve Elba Adaları Carduelis c. britanica: Belçika, Hollanda, Büyük Britanya, ayrıca (İngilizlerin yanların götürmeleri neticesinde) Bermuda, Avustralya ve Yeni Zelanda Carduelis c. major: Sibirya, Batı Altay dağları, Doğu Ural Dağları, Yenisey Nehri, Güneydoğu Kazakistan ve Zaysan nehri C arduelis c. balcanica: Eski Yugoslavya`nın güneyi (Dalmaçya ve Makedonya), Arnavutluk, Trakya`nın güney kesimleri, Bulgaristan, Romanya, Girit Adası ve Yunanistan Carduelis c. niediecki: Kuzey Mısır, kuzey Sina Yarımadası ve Nil nehrinin deltaları, Kerpe Adası, Kıbrıs, Lübnan, İsrail`in güneyi, Güney Suriye, Türkiye, Irak, İran Carduelis c. brevirostris: Kırım yarımadası, Kafkas dağları, Kuzeydoğu Türkiye, Azerbaycan, Kuzeybatı İran Carduelis c. loudoni: İran`ın kuzeyi, Kuzey Kafkasya`nın tamamı Carduelis c. carduelis: İskandinavya,Almanya,Belçika, İsviçre, Çekoslovakya ve bütün Orta Avrupa 2- Carduelis carduelis caniceps - ( 4 alt türü vardır ) Carduelis c. paropanisi: Kuzey Afganistan, Güneydoğu İran, Orta Asya, Çin, Alma-Ata Carduelis c. subulato: Baykal Gölü, Moğolistan, Altay Dağları, Carduelis c. caniceps: Batı Himalaya Carduelis c. ultima: Güney İran ÜLKEMİZDE BULUNAN VE GEÇİM YAPAN SAKA KUŞLARININ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ: Güz başında üreme mevsiminin sona ermesiyle sakalar sürüler oluşturarak üreme bölgelerini terk etmeye başlarlar ve gelecek bahara kadar sürü halinde yaşarlar. Saka tam anlamıyla göçmen kuş değildir. Yani leylekler ya da kırlangıçlar gibi hayat şartları nasıl olursa olsun, her yıl belli bir dönemde ılıman kuşaktaki üreme bölgelerini terk ederek tropikal ya da yarı-tropikal bölgelere göç etmezler. Göç hareketleri çok daha kısa mesafelidir ve hava şartları tarafından belirlenir. Meselâ İstanbul civarında yakalanan kuşların çoğu Balkanlar, daha az olarak Orta Avrupa`nın güneydoğusu ve Ukrayna`dan gelmektedir. Kömürcü Sakası: Takımının en küçüğü, en bol olanı, en evcili fakat en çirkin olanıdır. Çok rastlanılmamakla beraber, gerdan altında pirinç tanesi kadar az beyazlık (akgerdanlık) ve keneset bu sakalarda da bulunur. Akgerdan saka: Kasım ve Martta geçerler. Boğaz tarafında fasulye büyüklüğünde beyazı bulunduğu için bu isim verilmiştir. Kömürcü sakasından daha büyüktür. Kuyruk tüylerinin iki tarafında ve altında iki beyaz lekesi vardır. Bu lekeler küçük olarak üçerden altı tane de olabilir. Bunlara kuyruk altı bademleri denir. Bu kuşun üç türü vardır. Bütün Akgerdan:Gırtlağının altında kırmızı tüy hiç bulunmaz. Yani fasulye büyüklüğünde ve tamamen beyaz tüylerle kaplıdır. Buna "silme akgerdan" da denir. Yarım Akgerdan:Çene altından itibaren göğse doğru 0,50-1 cm. kadar uzunlukta, şerit halinde bir beyazlık vardır. Tepede bulunan al renk, bu beyaz rengin iki tarafından, sağ ve soldan, boğaza doğru devam eder. Yani bu suretle beyaz renk ortada bir şerit halinde kalır. Bu kuşlar cömert olurlar ve usulüyle öterler. Benli Akgerdan: Gaganın dibinde yani gırtlakta mercimek tanesi büyüklüğünde bir beyazlık vardır. Diğer tarafları al rengidir. Yani bu beyaz ben, al rengin içerisindedir. Benli Akgerdanın yerinde birkaç adet küçük beyaz bulunursa buna "püskürtme akgerdan" denir ve çilli gibi görünür. Kasım Sakası: Bu saka kuşlarının en göz dolduranı, en iyi öteni, en özgürü ve en vahşisidir. Diğer saka kuşlarından daha büyük, renkleri daha keskin, kafaları iri, tüylerinin kırmızısı koyu parlak kırmızı renkte olup gözlerini geçer. Siyahı kadife görünüşünde olup sarısı parlak altın gibidir. Karnı kar beyazlığındadır. Kuyruğu daha uzun ve saka kuşları serisinin en güzelidir. Kuyruğunun her iki tarafında ve kuyruğunu altında üçer tüy vardır. Bunlarda da beyaz lekeler bulunur. Çoğunlukla kuyruğunda altı tüy vardır. Kuyruğunda sekiz tüy bulunduğu zaman sekizlik, dört tüy bulunduğu zaman dörtlük ismi verilir. Kasım sakasının da çeşitli türleri vardır ve bu türlerden bir kısmı KENESET`e göre adlandırılır. Keneset; Kuşun ensesinde, siyahının bitim yerinde, ufak ve tahmini mercimek büyüklüğünde olan kırmızı renge verilen isimdir. İşte bu keneset`e göre kuşlar: Tek Keneset: Başta, siyah rengin beyazla başladığı kısımda, sağda veya solda, siyahın içinde fakat siyahtan beyaza yürüyerek tahmini mercimek büyüklüğünde tek kırmızısı olursa buna tek keneset denir. Çift Keneset: Eğer bu kırmızı renk, aynı büyüklükte ve sağlı sollu yani iki tarafta olursa buna çift keneset denir. Zincir Keneset: Sağda ve solda bulunan iki keneset arası ense kısmından itibaren, takriben küçük bir mercimek kadar büyüklükteki kırmızılarla zincir gibi birbirine bağlanmışsa buna da zincir keneset denir. Bu kenesetler her zaman mercimek büyüklüğünde olmaz; zor görülebilecek kadar küçüklükte ve renksizlikte de olabilir. Genellikle kenesetli kuşlar güzellik ve değer bakımından daha üstün niteliklidir. Kenesetten başka: Siyah Benli Saka: Kafasının üstünde sağlı sollu gelen siyah renk yanlardaki beyazların içinden görünmeden seyrederek gerdanda birleşir ve kırmızı rengin altında mercimek büyüklüğünde bir siyah ben olarak meydana çıkar ki, buna siyah benli saka denir. Bu türlüsüne yüzlerce kuştan pek azında rastlanır. Çok güzel öterler ve çok değerli kuşlardır. Ensesi Açık Saka: Enseden sonra gelen beyaz tüyler, parlak, büyükçe ve geniş olursa buna ensesi açık saka denir. Çoğunlukla kasım sakalarında görülür. Bunlar taneli öterler. Ensesi Kapalı Saka: Enseleri, açık kahverengi tüylerle kapalı bulunan sakalardır. Bunlarda beyaz tüy görünmez. Sesli öterler fakat tane tane ötemezler. Acele acele ama devamlı öterler. Florya Saka: Geçim devresinde geçerler. Dağlarda florya ile çiftleşmiş sakalardır. Bunların vücutları florya ya kaçar şekilde iridir. İki kuştan da renk almışlardır. Ötümleri florya saka karışımıdır. Saka ve florya sevenler, sevdikleri kuşlara has özellik aradıklarından pek makbul bir ötüm kuşu sayılmazlar. Mart Sakası: Bu tür Mart ayında göç eder. Yolda gelirken yeşillik yiyerek ve tüy değişimini yapıp geldikleri için enerjileri yerindedir ve çiftleşmeye hazır durumdadırlar. Tutuldukları zaman kasım sakaları gibi uzun zaman beklemeden derhal öterler ve 10-15 gün sonra dişi kanarya ile kolayca çiftleşir ve kanarya-saka denilen melez kuşlar elde edilir. Bunlar daha taneli ve tok sesli öterler. Bu sakalardan başka geçim sakalarının arasında değişik renklerde bulunan sakalarda vardır. Beyaz Saka: Erkek ve dişi olarak süt beyazı renginde olanları da vardır. Bunların bir kısmında bütün tüyler beyazdır, bir kısmında da kanatlarında ve başlarında hafif kırmızılık görülür. Sarısı çok olan saka: Sarı rengi çok olanları da vardır. Ancak çok az görülür. Kırmızıları parlaktır. Bu türler, göğsünde ve karnını altında beyaz yerine sarısı olan ve sırtında siyaha girmiş çok sarısı bulunan ve kuyruk üzerinde de siyahlı-sarılı renklerden sarısı üstün olarak gözükür. Çoğunlukla kasım sakalarında görülür. Çifte Allı Saka: Sakalar arasında pek az olan fakat göze hoş görünen ve sevilen bir renktir. Bu tür, gırtlak altında olan al renge, bir al daha ekler ve göğse kadar iner. Yuvarlak bir madalya gibi durur. Bunlar aynı zamanda "altaştı"dırlar. Tüyleri çok parlaktır. Bakmaya doyulmayacak bir güzellikte yaratılmışlardır. Sakalar içinde pek ender rastlanan kuşlardandır. Kasım sakalarında görülmüştür. Altaştı Saka: Başta bulunan al renk, kafanın gerisine doğru büyükçe olarak yayılırsa buna altaştı saka denir. Aynı zamanda gırtlakta da kafadaki al renge uygun büyüklükte bir al renk olur. Kasım ve Mart sakalarında görülür. Erkek sakanın kızgınlık belirtileri: Erkek sakalarda gaganın üzerinde bulunan siyah çizgi dipten itibaren beyazlaşmaya başladığı zaman kuş, ders yaparak ufak ufak seslerle ötmeye yani kızgın hale gelmeye başlar. Siyahlık uca doğru yürüdükçe (yani beyazlık arttıkça) ses yükselir ve ötme çoğalır. Siyahlık toplu iğne başı büyüklüğünde gaganın ucuna geldiği zaman kuşun en kuvvetli ötümü başlar. Bir müddet sonra bu siyahlık silinerek süt beyaz veya pembemsi olduğunda o kuşun kızgınlığı sona ermiş demektir. Bunun arkasından tüy değişimi zamanı gelir ve bu da temmuz, ağustos aylarına rastlar. Kızgınlık devrinde kuşun ayaklarındaki normal siyahlık da açık kırmızı renge çevrilir. Kızgınlığın sona ermesi halinde bu açık kırmızı renk kaybolur ve tekrar normal rengi olan siyaha döner. Kızgınlık devrinde bir kısım kuşlarda kanat çırpmalar da görülür. Yemler: Saka kuşlarını; kuş yemi, çam fıstığı, keten tohumu, ayçiçeği tohumu, yulaf, beyaz darı ve şalgam tohumu ile beslemek gerekir. Ayrıca bilhassa kızgınlığı arttırmak için badem ve kenevir tohumu, tüy dökümü devresinde yumurta maması ve türlü vitamin kaynağı oluşu ve bağırsakların çalışmasını düzenleyici etkiye sahip olması nedeniyle mevsimine göre her türlü yeşillik verilmelidir. Bağırsak Yangısı: Doğa yaşamlarında aldıkları yemlerin değişmesi ve hareketlerinin kısıtlanması nedeniyle, yeni yakalanmış kuşlarda çok sık görülür ve bir çok kuşun ölümüyle sonuçlanır. Bu kuşların en itinalı bakıma, en iyi beslenmeye ve devamlı olarak temiz tutulmalarına rağmen birden bire kabarır vaziyette bir köşede durduğu ve hiç zayıflama belirtisi göstermeden öldüğü görülür. Bu hastalıkta dışkı kirli değildir ve hastalığa işaret sayılabilecek başka bir belirti de yoktur. Böyle yeni yakalanmış kuşların çoğu kısa bir zaman içinde, belirli bir sebep olmaksızın ölürler. Otopside bağırsak yangısı olduğu anlaşılır. Neden, büyük bir ihtimalle bunlara, yakalanmalarından sonra alışık olmadıkları çok kuru tanelerin verilmesidir. Doğadan yeni yakalanmış kuşlara, mutlaka filizlenmiş veya ıslatarak şişirilmiş taneler verilmelidir. Buna ek olarak taze yarı olgun tohum taneleri, yarı olgun başak halinde yulaf ve diğer taneler verilecek olursa yeni yakalanan ötücü kuşların besin bakımından uğrayacakları zarar her ne kadar tamamen önlenmese de yine de çok aşağı sınırlara indirilmiş olur. Üzüm şekerinin bir bıçak ucu ölçüsünde sularına konması da kuşlar için çok iyi etki yapmaktadır. Kasım ve mart sakaları bilhassa yeni tutuldukları zamanlarda çoğunlukla, yemlerini yemelerine rağmen zayıflarlar. Yararlı olacağı düşüncesiyle verilen kenevir hiçbir işe yaramaz, kuş verem olur ve ölür. Çam fıstığı, saka kuşlarının sindirim aygıtına çok iyi etki yapan ve yağlı olduğu için vücudunun toplanmasına ve enerjisinin devamını sağlayan bir besindir. Bu dönemde göğüs kemiği kılıç gibi ince ve sert olur. Yağının bir kısmını çıkarmak için, çam fıstığını bir gece önceden sabaha kadar suda bırakıp, sonra verilmelidir veya yağından daha fazla faydalanmak için yıkanıp kurutulup suya koymadan verilmelidir. Haftada 1-2 kez çam fıstığından her kuşa 3-4 adet kıyıp verilmelidir. Bu besinin kuşlara çok yararlı olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca haftada bir kere 1-2 çay kaşığı keten tohumu yıkanıp kurutulduktan sonra verilmelidir. Yavru erkek kuşlara kenevir tohumu sık sık verilmemelidir. Aksi halde bu yeme alışır ve diğer yemleri yemez, yağlanarak ötmeyi keser. Tüy değişimi: Bir kısım kuşlarda olduğu gibi saka kuşlarında da tüy değişimi normal, fizyolojik bir olaydır. Bu olay en sıcak aylar olan temmuz ve ağustos aylarında olur. Bir saka kuşu 55 günden önce tüy değişiminden çıkamaz. Yani normal olarak temmuz ve ağustos aylarında tüy değişimine girdiğine göre eylülde tüy atımından çıkar. Bu kuşlarda da kanaryalarda olduğu gibi, kafesinin kalın bir beyaz örtü ile örtmek her zaman faydalıdır. Yavru sakalar ilk yıl yalnız ana tüylerini atarlar. Kanat ve kuyruk tüyleri kalır. Yaşlı sakalar ise bütün tüylerini değiştirirler. Melezleme: Saka kuşları, yerli kuşlar ve bunların göç eden aynı türden arkadaşlarıyla, örneğin; Kanarya, iskete, şakrak kuşu, florya, kap serçesi, kızılbaşlı florya, Mozambik kanaryası, Afrika ötücüsü ve altın serçe gibi kuşlarla çiftleşebilir. Saka besleyenlerini en büyük merakı bu yöndedir ve bu biyolojik güzelliğin sebebi de melez kuşların hem daha iyi ötmesi hem de daha dayanıklı olmalarıdır. Irk karışımı için seçilecek kuş hangisi olursa olsun usul aynıdır. Yalnız yerli kuşun huylarını, beslenme rejimini ve çiftleşme zamanını bilmek ve ona yuvasını yapmak için yeterli gereçleri vermek gereklidir. Saka - İspinoz Saka - Siskin Saka -Şakrak Kuşu Saka - İspinoz Kanaryalarla yapılan ırk karışımı: Erkek kanarya x dişi sakanın çiftleştirilmesinden, Erkek saka x dişi kanaryanın çiftleştirilmesinden meydana gelir. Erkek kanarya ve dişi sakanın eşleştirilmesinden çıkan yavrular daha güzel, daha kuvvetli ve daha iyi ötücülerdir. Fakat bu tür melez çok güç elde edilir. Bunun için yetiştiriciler genelde erkek saka x dişi kanarya eşleştirilmesini seçmektedirler. Bu melezlemeyi elde etmek için dişi kanaryanın hiç çiftleşmemiş ve aşılanmamış "kız kanarya" seçilmelidir. Çünkü bir veya iki ağız yavru veren dişi kanaryalar biraz daha güç birleşir. Ancak saka kuşu binici ve dişi kanarya istekli olduğu takdirde bir veya bir kaç ağız yavru veren kanaryalarda çiftleşme olabilir. Saka x Kanarya Kışın girmesiyle beraber erkek saka kuşu, içinde bir kaç dişi kanarya bulunan büyük bir kafese salıverilir. Bu halde birkaç hafta göz önünde bulundurularak erkeğin hangisini seçtiği incelenir ve onlar daima beraber bırakılır. Veya, birbirlerine alışabilmeleri için, içerisinde kız kanarya bulunan kafesle, erke saka kuşu bulunan kafesin yemliklerinin yan yana gelecek yerleştirilerek asmak gerekir. Yuva yapımı için gerekli malzemeler unutulmamalıdır. Çabuk çiftleşmeleri için gerekli özen gösterilmelidir. Kasım sakasıyla çiftleştirme: İki yaşında erkek bir saka kuşu seçilir ve bunu bir yıldır kafeste veya salmada büyütülmüş olan kuşlardan birisi olmasına dikkat edilir ve bir yaşında kız bir kanarya ile mayıs ayında çiftleştirilir. Bu iş daha evvel yapılmamalıdır. Aşağıdaki kurallara uyulduğu takdirde, başarılı olmamak için herhangi bir sebep yoktur: Seçilecek kuşlar, kışı beraber geçirmek üzere aynı kafese veya salmaya konacaktır. Saka kuşunun çiftleştirilmesinden önce iki yıl kafes hayatı geçirmesi tercih edilmelidir. Erkek saka kuşunun gagası üzerinde siyah bir çizgi görülür. Bu, dişilerde yoktur. Erkek sakadaki bu siyah çizgi dipten itibaren beyazlaşmaya başlarsa kızgınlık devrine girdiği anlaşılır. Siyahlık uca doğru yürüdükçe (yani beyazlık artıkça) kızgınlık artar ve dişiyi aşılama zamanının geldiği anlaşılır. Bu devrede gaga ve ayaklar da pembeleşir. Bu çiftleşmelerden meydana gelecek yumurtaları, daima daha önceden tecrübe edilmiş ve iyi bir ana olacağına şüphe edilmeyen dişi bir kanaryanın altına koyup kuluçkaya yatırılmalıdır. Bu çiftleşmeler için, oldukça uzun ve erkekten daha iri bir dişi seçiniz. Bunlardan içinizi ferahlatan ve gözünüzü dolduran melezle elde edeceğinizden şüpheniz olmasın. Mart sakasıyla çitleştirme: Mart ayında göç eden sakalar olması nedeniyle, çiftleştirmeye hazır durumdadır. Tutulduklarında kasım sakaları gibi uzun zaman beklemeden derhal öterler ve dişi kanarya ile kolayca çiftleşirler. Saka x Kanarya kuşunun erkek ve dişi ayırımı: Erkekte kafa ve gaga iridir. Dişide kafa nispeten küçük ve yassıcadır. Gaga da nispeten ufaktır. Yavru yumurtadan çıktıktan sonra ortalama 2-3 ay sonra dış kuyruklarında (yani sağda ve solda) birer badem varsa kuş mutlaka erkektir. Badem olmadığı takdirde yüzde yüz erkek değildir denemez. Erkek de çıkabilir. Ötünceye kadar beklemek gerekir. Saka x Kanarya`nın sırtında hareler vardır. Bunlar düzgün, parlak ve muntazam ise kuş erkektir. Eğer hareler muntazam değilse kuş dişidir. Dişilerde bu renk aynı zamanda mattır. Erkek Saka x Kanarya, yanına yaklaşıldığında tepe tüylerini kabartır, dişisi kabartmaz. Bu hal diğer ötücü kuşlarda da görülür. Erkekliğe işaret olabilecek bir faktör de kuşun başındaki renk tonudur. Saka x Kanarya da bu renk 2,5-3 ayda başlar. İlkin başın değişik yerlerinde serpme halinde koyu sarı- turuncu renkli tüyler çıkar ve daha sonra bunlar birleşerek, takriben 4-4,5 aylık iken orijinal olan ortalama gül rengine dönüşür ve normal rengini alır. Kuşlar ancak bundan sonraki aylarda (yani altıncı aydan sonra) ders ötümüne geçerler. Tam ötüş bir yıl sonradır. Ancak bu renk ve bunun tonları her saka x kanarya da aynı değildir. Bu, ana ve babanın renkleriyle ilgilidir. Eğer dişi kanarya beyaz seçilmişse yavruların başındaki kırmızımsı renk hiç görülmez. Dişide bu renk daha soluktur. Dikkat edilirse aynı zamanda çizgimsidir. Önden arkaya doğru paralel çizgiler görülür. Erkekte bu çizgiler yoktur. En doğru teşhis ötümde belli olur. Bazen da bu işle uğraşanlar, kuşun erkek olduğunu fiyinden (erkeklik organı) anlarlar. Bu da daha çok kızgınlık devresinde belli olur. Erkek ve dişilerde bıyıklar kır renklidir. Yani erkek sakalarda görülen siyahlık yoktur. Bu sebepten, sakalarda olduğu gibi erkek ve dişiyi bıyıklarına bakarak ayırt etmek mümkün değildir. Saka x Kanarya , bütün melezler gibi hastalıklara karşı dirençlidir ve ömürleri uzundur. Randımanlı ötüş 8-10 yıldır

img

zafo

14 yıl 21 günlük üyedir.

ÖZEL MESAJ