Forum Mesajları

Sürüngen Forumları > Kaplumbağa

Mesaj Ekle

---- KAPLUMBAĞALAR HAKKINDA ----

<font face="Comic Sans MS" color="#ff0000" size="2"><strong>KAPLUMBAĞALAR HAKKINDA <br/> <br/> <br/> Kaplumbağalar, omurgalı (Verabralı) hayvanlardır. Hayvanlar aleminde; S&uuml;r&uuml;ngenler sınıfında yer alırlar. Kaplumbağalar halkımız arasında TOSBAĞA olarak da isimlendirilmektedir. Genellikle kaplumbağalar yavaş hareket ettikleri ve sırtlarındaki kabuklarından dolayı, zaman zaman hikaye ve fıkralara konu olmuşlardır. Fakat tam tersine kaplumbağalar bilindiğinin aksine &ccedil;ok yavaş değil, olduk&ccedil;a hızlı hareket eden hayvanlardır. <br/> <br/> &Ccedil;oğu insan, yılan, kertenkele, timsah gibi diğer s&uuml;r&uuml;ngenlerden korkmalarına karşın kaplumbağalara karşı sevgi ile yaklaşmaktadır. &Ouml;zellikle; bu hayvanlar &ccedil;ocukların ilgisini &ccedil;ekmektedir. Bu sevgi son zamanlarda t&uuml;m d&uuml;nyada olduğu gibi &uuml;lkemizde de doğal ortamlarının dışında evlerde de yaygın bir şekilde kaplumbağa beslenmesini artırmıştır. <br/> <br/> Kaplumbağalar eski jeolojik zamandan beri yaşayan hayvanlar olup 200-300 milyon yıl &ouml;ncesinden g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar nesillerini devam ettirmeyi başarmışlardır. Doğada meydana gelen t&uuml;m olumsuz değişmeler ki bunun başında &ccedil;evre kirliliği gelmektedir. &Ccedil;evre kirliliği diğer canlılar gibi, kaplumbağaların nesillerini de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirmiştir. &Uuml;lkelerdeki bilin&ccedil;siz ve plansız şehirleşme, tarlaların ve ormanların azalması kara kaplumbağalarının yaşama ortamlarını ve yumurta bıraktıkları yerleri yok etmektedir. Bunu yanında orman yangınları da benzer, olumsuz etkiler yaratmaktadır. Evsel ve sanayi artıklarının arıtılmadan ırmak, g&ouml;ller ve denizlere akıtılması tatlı su ve deniz kaplumbağalarının &ouml;l&uuml;mlerine yol a&ccedil;maktadır. İnsan eliyle yaratılan b&uuml;t&uuml;n bu olumsuz koşullar bu hayvanlarında yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalar evlerinde kaplumbağa besleyen insanların kaplumbağalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını g&ouml;stermiştir. <br/> <br/> Hayvanların doğaları, yapıları, bakımları, beslenme ve hastalıkları hakkında bilgi eksikliği tıpkı &ccedil;evre kirliliği kadar, evlerde bakılan kaplumbağaların yaşamalarına zarar vermektedir. <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN BİYOLOJİSİ <br/> <br/> <br/> <br/> Kaplumbağaların bilinen 200'den fazla &ccedil;eşidi vardır. <br/> <br/> Yaşadıkları ortama g&ouml;re 3 ayrı grupta toplanırlar. <br/> <br/> 1- Kara Kaplumbağaları <br/> <br/> 2-Tatlısu Kaplumbağaları <br/> <br/> 3-Deniz Kaplumbağaları <br/> <br/> <br/> <br/> &Uuml;lkemizde yaşayan Kaplumbağa &Ccedil;eşitleri: <br/> <br/> Kara Kaplumbağaları : Testudo Graeca , Testudo Hermanni (Trakya Kaplumbağası) <br/> <br/> Tatlısu Kaplumbağaları: Emys Orbicularis (Benekli Kaplumbağa), Mauremys Caspica, Trionyx Euphraticus (Fırat Kaplumbağası), Trionyx Triunguis (Nil Kaplumbağası) <br/> <br/> Deniz Kaplumbağaları : Carreta Carreta, Chelonia Mydos <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN MORFOLOJİLERİ <br/> <br/> <br/> <br/> Kaplumbağalar yaşadıkları ortama adapte olmuş ve ortam &ouml;zelliklerine g&ouml;re vucutlarında, dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;şlerinde bir takım değişiklikleri meydana gelmiştir. Genel olarak b&uuml;t&uuml;n kaplumbağaların baş, &ouml;n ve arka ayakları, kuyrukları ile arka b&ouml;l&uuml;mleri g&ouml;r&uuml;necek şekilde, deri ile devamlı v&uuml;cutları &uuml;stten ve alttan kabuk (Bağa) tarafından &ouml;rt&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Kabuk iskelet ve deriye ilişkilidir. Kabuk, derinin keratinize olmasıyla meydana gelmiştir. B&ouml;l&uuml;ml&uuml; bir yapı g&ouml;steren kabuk, tabakalar halinde alttan yukarıya doğru b&uuml;y&uuml;me g&ouml;stermekte ve tabakalar halinde &uuml;st taraftan zaman zaman atılmaktadır. <br/> <br/> Hayvanlar başlarını, ayaklarını ve kuyruklarını &ccedil;evreden gelen tehlikelere karşı yada dinlenme anında kabuğun i&ccedil;ine &ccedil;ekilebilirler. Kabuk tatlı su kaplumbağalarında kara kaplumbağalarına benzemesine karşın, deniz kaplumbağalarında, sırt kabuğu y&uuml;zmeye daha uygun bir şekle d&ouml;n&uuml;şm&uuml;ş ve k&uuml;&ccedil;&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu nedenle deniz kaplumbağalarının başlarını ve &ouml;n ayaklarını kabuklarının i&ccedil;ine şansları ortadan kalkmıştır. <br/> <br/> Kaplumbağaların &ccedil;enelerinde diş yoktur. Kuşların gaga yapısına benzerlik g&ouml;stermektedir. Dillerini fazla dışarı &ccedil;ıkaramazlar. G&ouml;zler parlak ve g&ouml;z kapakları gelişmiştir. Kulak kep&ccedil;eleri bulunmamaktadır. İki burun deliğine sahiptir. Kaplumbağalar istedikleri zaman başlarını v&uuml;cutlarının i&ccedil;ine doğru &ccedil;ekerler. Bunun i&ccedil;in t&uuml;rlerine g&ouml;re boyun S şeklinde kıvrılarak veya yana &ccedil;evrilerek bu hareket sağlanır. <br/> <br/> Kabukları ortadan dışa doğru genişleyen bir &ccedil;izgililik g&ouml;stermektedir. Deri pullu bir yapıdadır. Pullar kuşların t&uuml;y yapısına benzerdir fakat kuşlardaki t&uuml;y &ouml;zelliğini g&ouml;stermez. Kabukları sırt omurları, kaburgalar ve kal&ccedil;a kemiği ile kaynaşmıştır. Boyun ve kuyruk omurları hareketlidir. <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN MORFOLOJİLERİ <br/> <br/> <br/> <br/> Kaplumbağalar yaşadıkları ortama adapte olmuş ve ortam &ouml;zelliklerine g&ouml;re vucutlarında, dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;şlerinde bir takım değişiklikleri meydana gelmiştir. Genel olarak b&uuml;t&uuml;n kaplumbağaların baş, &ouml;n ve arka ayakları, kuyrukları ile arka b&ouml;l&uuml;mleri g&ouml;r&uuml;necek şekilde, deri ile devamlı v&uuml;cutları &uuml;stten ve alttan kabuk (Bağa) tarafından &ouml;rt&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Kabuk iskelet ve deriye ilişkilidir. Kabuk, derinin keratinize olmasıyla meydana gelmiştir. B&ouml;l&uuml;ml&uuml; bir yapı g&ouml;steren kabuk, tabakalar halinde alttan yukarıya doğru b&uuml;y&uuml;me g&ouml;stermekte ve tabakalar halinde &uuml;st taraftan zaman zaman atılmaktadır. <br/> <br/> Hayvanlar başlarını, ayaklarını ve kuyruklarını &ccedil;evreden gelen tehlikelere karşı yada dinlenme anında kabuğun i&ccedil;ine &ccedil;ekilebilirler. Kabuk tatlı su kaplumbağalarında kara kaplumbağalarına benzemesine karşın, deniz kaplumbağalarında, sırt kabuğu y&uuml;zmeye daha uygun bir şekle d&ouml;n&uuml;şm&uuml;ş ve k&uuml;&ccedil;&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu nedenle deniz kaplumbağalarının başlarını ve &ouml;n ayaklarını kabuklarının i&ccedil;ine şansları ortadan kalkmıştır. <br/> <br/> Kaplumbağaların &ccedil;enelerinde diş yoktur. Kuşların gaga yapısına benzerlik g&ouml;stermektedir. Dillerini fazla dışarı &ccedil;ıkaramazlar. G&ouml;zler parlak ve g&ouml;z kapakları gelişmiştir. Kulak kep&ccedil;eleri bulunmamaktadır. İki burun deliğine sahiptir. Kaplumbağalar istedikleri zaman başlarını v&uuml;cutlarının i&ccedil;ine doğru &ccedil;ekerler. Bunun i&ccedil;in t&uuml;rlerine g&ouml;re boyun S şeklinde kıvrılarak veya yana &ccedil;evrilerek bu hareket sağlanır. <br/> <br/> Kabukları ortadan dışa doğru genişleyen bir &ccedil;izgililik g&ouml;stermektedir. Deri pullu bir yapıdadır. Pullar kuşların t&uuml;y yapısına benzerdir fakat kuşlardaki t&uuml;y &ouml;zelliğini g&ouml;stermez. Kabukları sırt omurları, kaburgalar ve kal&ccedil;a kemiği ile kaynaşmıştır. Boyun ve kuyruk omurları hareketlidir. <br/> <br/> <br/> <br/> KARAKAPLUMBAĞALARI <br/> <br/> Kara Kaplumbağaları d&uuml;nyanın &ccedil;eşitli b&ouml;lgelerinde yaşamaktadırlar. Dağlık, ormanlık hatta &ccedil;&ouml;l olan b&ouml;lgelerde bile kara kaplumbağalara rastlamak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Kara kaplumbağalarının ayaklarında beş parmak bulunmaktadır. Y&uuml;r&uuml;meye uygundur, ağa&ccedil; v.b. yerlere tırmanma hareketi yapmaya uygun değildir. Kara kaplumbağaları 3-5 cm'den 1 metre boya kadar olan cinslere sahiptirler. <br/> <br/> <br/> <br/> TATLISU KAPLUMBAĞALARI <br/> <br/> Kaplumbağalar karadan su yaşamına ge&ccedil;en hayvanlardır. Tatlısu kaplumbağaları g&uuml;nl&uuml;k yaşamalarını hem karada hemde sularda ge&ccedil;irirler. Tropikal ve suptropikal iklim b&ouml;lgelerinde yaşarlar. Bu hayvanların y&uuml;zebilmeleri i&ccedil;in parmakları arasında yarım perde şekillenmiştir ve su yaşamına adaptasyon g&ouml;stermişlerdir. Yani bu değişiklikler kalıtsal olarak yavrulara ge&ccedil;mektedir. Ayaklarla birlikte sırt kabukları biraz daha k&uuml;&ccedil;&uuml;lm&uuml;ş ve uzamış, y&uuml;zmeye uygun bir duruma gelmiştir. Genel olarak evlerde tatlı su kaplumbağaları beslenmektedir. Bunların bakımlarının kolay olması ve 30-40 cm den daha fazla b&uuml;y&uuml;medikleri i&ccedil;in tercih edilmektedir. <br/> <br/> <br/> <br/> DENİZ KAPLUMBAĞALARI <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Deniz kaplumbağaları ise yalnızca &ccedil;iftleşme zamanı karalara yaklaşırlar. Ancak yumurtlamak i&ccedil;in deniz kıyılarına &ccedil;ıkarlar ve genel olarak hayatlarının tamamı denizlerde ge&ccedil;er. Bu y&uuml;zdendir ki ayaklarının y&uuml;zmeye uygun palet benzeri şekil değişikliğine uğradığı g&ouml;r&uuml;lmektedir. Tırnaklardan bir veya iki tanesi kalmıştır. Kabukları ise kayık benzeri uzun bir şekil almış baş ve &ouml;n ayakların bulunduğu yerden kabuk daha geriye &ccedil;ekilmiştir. <br/> <br/> Deniz kaplumbağaları d&uuml;nyanın genellikle orta ve tropikal b&ouml;lgelerine yakın denizlerinde yaşamalarını s&uuml;rd&uuml;r&uuml;rler. &Uuml;lkemizde de Akdeniz ve Ege Kıyılarında yumurtlama zamanı g&ouml;r&uuml;lmektedirler. Deniz kaplumbağalarının yuvalanması i&ccedil;in iklim kadar uygun kumsallarında olmasına bağlıdır. &Uuml;lkemizde Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kumluca, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, G&ouml;ksu Deltası, Kazanlı, Akyatağan ve Samandağ'da yumurtlama plajları mevcuttur. <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN ANATOMİLERİ <br/> <br/> <br/> <br/> Kaplumbağalar akciğer solunumu yapmaktadırlar.Akciğerler anatomik olarak sırta doğru yerleşmiş ve kabuğa yapışmış şekildedir. Diğer hayvanlarla karşılaştırıldığında k&uuml;rek kemiği karın tarafında g&ouml;r&uuml;lmektedir. G&ouml;ğ&uuml;s kafesleri yoktur. Boyun omurları hareketli sırt ve bel omurlarının kuyruğa kadar kabukla kaynaşmış olduğu g&ouml;r&uuml;lmektedir. Yemek boruları S şeklinde kıvrımlıdır. Tek delikten gaita ve idrar atarlar. Korktukları zaman kakalarını yaparlar. Normal kakaları zeytin &ccedil;ekirdeğine benzer. Dolaşım sistemleri d&ouml;rt g&ouml;zl&uuml; kalp tam v&uuml;cudun ortasına yerleşmiştir. Cinsiyet organları; erkeklerde penis bulunur. Penis &ccedil;iftleşme sırasında bir eldiven gibi dışarı &ccedil;ıkmaktadır <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN FİZYOLOJİLERİ <br/> <br/> <br/> <br/> Kaplumbağa besleyenlerin en &ccedil;ok merak ettikleri konuların hayvanların yaşının ne oduğu ve cinsiyetinin belirlenmesinin nasıl yapıldığı sorularıdır. <br/> <br/> Kaplumbağalar yaklaşık 60 yıl yaşamaktadırlar. <br/> <br/> Kaplumbağaların yaşının belirlenmesi : Kesin bilgiler olmamasına rağmen 3 yaşında bir kaplumbağa el ayasının &frac14;'&uuml; kadardır. Her &uuml;&ccedil; yılda birde &frac14; el ayası b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde bir gelişme g&ouml;sterir. Kabuğun arka plakalarındaki izlerdende yaklaşık yaş tayini yapılabilir <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARDA CİNSİYET ve &Uuml;REME <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Kaplumbağalarda erkeklerle dişileri ayıran en &ouml;nemli &ouml;zellikler; Dişilerde kloaka kuyruk k&ouml;k&uuml;nde son bulur, erkeklerde kuyruk dişilere g&ouml;re daha uzun ve kalındır. &Ccedil;iftleşmeyi kolaylaştırabilmek i&ccedil;in karın altı kabuğu erkeklerde daha kuvvetli ve i&ccedil;e doğru &ccedil;&ouml;k&uuml;kt&uuml;r. Erkeklerde &ouml;n bacak tırnaklarından bir tanesi dişiyi &ccedil;iftleşme anında kavrayabilmek i&ccedil;in daha uzundur. <br/> <br/> Hayvanat bah&ccedil;esi gibi yerlerde cinsiyet tayini kan analizleriyle yapılmakta hayvanın dişi ve erkek olduğu &ouml;ğrenilmektedir. Kandaki &Ouml;st&ouml;rojen ve Testesteron hormonları seviyelerine bakılır. <br/> <br/> Avrupa kaplumbağalarında cinsel olgunluk 12 yaşlarında başlar. <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN YUMURTA ve KULU&Ccedil;KA ZAMANI <br/> <br/> Yumurtadan yavru &ccedil;ıkma s&uuml;releri 2-3 ay s&uuml;rmektedir. Testusdo gracea (Tosbağa) kaplumbağalar 2-3 cm boyunda 6-12 adet yumurta yaparlar. Tatlı su kaplumbağaları ise 3-12 beyaz uzun şekilli yumurta <br/> <br/> <br/> <br/> yaparlar. Yavrular ise 2-3 ay s&uuml;re sonra yumurtadan &ccedil;ıkarlar. Kaplumbağaların t&uuml;m &ccedil;eşitleri yumurtalarını toprağa bırakırlar. Kara ve Tatlı Su kaplumbağaları yaşadıkları doğal &ccedil;evrede uygun bir ortamı se&ccedil;erek eştikleri &ccedil;ukurlara yumurtlarlar ve &uuml;zerini toprakla &ouml;rterler. Deniz kaplumbağaları hayatlarının &ccedil;oğunu denizde ge&ccedil;irdikleri i&ccedil;in D&uuml;nyanın belirli kumsallarında kıyıya &ccedil;ıkarak; kumsalda eştikleri &ccedil;ukurlara yumurtlarlar. Genelde bu işlemide geceleri yaparlar. <br/> <br/> S&uuml;r&uuml;ngenlerin cinsiyetlerinin belirlenmesinde kulu&ccedil;ka d&ouml;nemi &ccedil;evre ısısının etkili olduğu y&ouml;n&uuml;nde bir &ccedil;ok araştırma yapılmıştır. <br/> <br/> &Uuml;lkemizin Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları d&uuml;nyaca &uuml;nl&uuml; kum plajları bulunmaktadır. Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kumluca, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, G&ouml;ksu Deltası, Kazanlı, Akyatağan, Samandağ gibi b&ouml;lgeler deniz kaplumbağalarından Caretta Caretta ve Cheloniamydas'ın ana vatanlarıdır. <br/> <br/> &Ccedil;iftleşme isteği mevsimine bağlıdır. Tropik ve subtropik iklim koşullarına g&ouml;re değişiklik g&ouml;sterir. Ayrıca dış ortam koşulları da bu olayı etkilemektedir. Genelde kaplumabağalar nisan ayının başından, mayıs ayının sonuna kadar &ccedil;iftleşirler. Bu d&ouml;nemde g&uuml;nlerin uzun olması ve g&uuml;neş ışığının fazlalığı &ouml;nemli rol oynamaktadır. Ultraviyole ışınların, kaplumbağaların yaşamlarındaki &ccedil;iftleşme ve yumurtadan yavruların &ccedil;ıkması gibi fizyolojik olaylara etkisi olduk&ccedil;a fazladır. Dişiler &ccedil;iftleştikten sonra spermi 4 yıl gibi s&uuml;re ile saklayabilirler. <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN V&Uuml;CUT ISILARI <br/> <br/> <br/> <br/> Kaplumbağaların yaşamlarında ısınında &ccedil;ok &ouml;nemli etkisi vardır. Hayvanların v&uuml;cut sıcaklıkları &ccedil;evre sıcaklığının 0,1oC- 0,2oC altındadır.V&uuml;cut ısılarının 20oC 'nin altına d&uuml;şmesi durumunda sindirim enzim aktiviteleri azalmaktadır. Evimizin ısı d&uuml;zenlenmesinin rasgele olmasının hayvanın yaşamını olumsuz etkileyebileceğini g&ouml;z &ouml;n&uuml;nden uzak tutmamak gerekir. <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN DUYULARI <br/> <br/> <br/> <br/> KOKU ALMA <br/> <br/> Kaplumbağaların koku alma organları iyi gelişmiştir. Yiyeceklerin kokusunu iyi alırlar, su kaplumbağaları su i&ccedil;inde yiyeceklerinin kokularını alırlar ve yiyecekleri &ccedil;ok kolay bulurlar, ayrıca erkekler dişilerini koku ile tanırlar. <br/> <br/> <br/> <br/> G&Ouml;RME <br/> <br/> <br/> <br/> G&ouml;zleri &ccedil;ok keskindir. G&ouml;z kapakları hareketlidir. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; g&ouml;z kapağı mevcuttur.Uzaktaki gıdaları iyi g&ouml;r&uuml;rler. &Ouml;zellikle sarı rengi iyi algılarlar. <br/> <br/> İŞİTME <br/> <br/> Zaman zaman zor işitirler. Kulak kep&ccedil;eleri yoktur. Deri kulaklarını &ouml;rter. Kulak zarı hemen derinin altındadır. <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARDA KIŞ UYKUSU <br/> <br/> <br/> <br/> Normal doğa koşullarında kaplumbağalar Ekim-Mart ayları arasında kış uykusuna yatarlar. Kalp atışlarında ve solunumlarında yavaşlama olur. Kış uykusu i&ccedil;g&uuml;d&uuml;sel bir davranıştır. Bu davranış b&uuml;t&uuml;n kaplumbağalarda nesilden nesille aktarılır. Kaplumbağalarda kış uykusuna yatan diğer hayvanlarda bulunan yağ depolarına sahip değildirler. Kış uykusu sırasında yaşamsal faaliyetlerini s&uuml;rd&uuml;rmelerinde karaciğerlerinin &ouml;zel yapısı ve b&ouml;brek tipinin &ouml;nemli rol oynadığı sanılmaktadır. <br/> <br/> <br/> <br/> EVDE BESLENEN KAPLUMBAĞALAR İ&Ccedil;İN KIŞ UYKUSU <br/> <br/> Evde beslenilen kaplumbağaların 6-7 yaşına kadar kış uykusuna yatırılmamaları gerekmektedir. Bu d&ouml;nemde hayvanların devamlı beslenmeye ihtiya&ccedil;ları vardır. Proteinli gıdalar alarak organlarının sağlıklı bir şekilde gelişmesini tamamlaması gerekmektedir. <br/> <br/> <br/> <br/> Kış uykusu ve &ouml;ncesi hayvanı tartmakta yarar vardır. Ev ortamında yaşayan tatlı su kaplumbağaları doğal &ccedil;evrelerinden uzaklaştıkları i&ccedil;in normalin dışında davranışlar izlenmektedir. Bunun nedeni ev ortamının ideal ısıya sahip olmaması ve g&uuml;neşin ultraviyole ışığından yoksun olmasıdır.Hayvanlar barınaklarının k&ouml;şelerine girmeye &ccedil;alışırlar, hareketsiz ve iştahsız olurlar. Eğer bu durum sonbahar mevsimine rastlarsa bize kış uykusu zamanın geldiğini hatırlatır. <br/> <br/> <br/> <br/> Bu durumda aşağıdaki koşullar dikkate alınmalıdır. <br/> <br/> <br/> <br/> 1.Hayvanın bağırsaklarını boşaltmaya gerek yoktur. Yavaş yavaş yemleri azaltılır. <br/> <br/> 2.Filtre ve havalandırmanın &ccedil;alışır olması gerekir. <br/> <br/> 3.Mevsim ve hareket azlığında hayvanın &ouml;zel kış uykusu akvaryumuna alınması idealdir. Bu akvaryumlar 4-12oC su sıcaklığına sahip olmalıdır. Su sıcaklığının 12oC &uuml;st&uuml;ne &ccedil;ıkmamasına dikkat etmelisiniz. <br/> <br/> Yukarıda s&ouml;z&uuml; edildiği gibi doğayı iyi taklit edemediğimiz taktirde fizyolojik dengelerini bozarak hayvanların &ouml;lmelerine sebep olabiliriz. <br/> <br/> Kaplumbağaların kış uykusuna yattığını bilmeyen bir&ccedil;ok insan onların &ouml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; sanarak toprağa g&ouml;mmektedirler. Bilgi eksikliğine bağlı olarak istemeden hayvanların istemeyerek &ouml;l&uuml;m&uuml;ne sebep olmaktadırlar. <br/> <br/> Tropikal b&ouml;lgelerde yaşayan kaplumbağalar kış uykusuna yatmazlar, deniz kaplumbağaları da g&ouml;&ccedil;men hayvan davranışı ile sıcak ve yiyecek bulacakları denizlere g&ouml;&ccedil; ederler. <br/> <br/> <br/> <br/> KIŞ UYKUSUNDAN UYANDIRMA <br/> <br/> Kış uykusu ve &ouml;ncesi hayvanı tartmakta yarar vardır. Uykudan &ccedil;ıktıktan sonra beslenme buna g&ouml;re d&uuml;zenlenir. Bazı kaplumbağaların kabızlık sorunu olabilir, bu durumda bağırsak i&ccedil;eriğini yumuşatmak i&ccedil;in hayvanları 30oC'lik sıcak su banyosunda tutmak yararlın olabilir. Bu y&ouml;ntem bagırsak i&ccedil;eriğini yumuşatacaktır. <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> EVLERDE BAKIM <br/> <br/> <br/> <br/> Evlerde tatlı su kaplumbağaları cam bir kap veya akvaryumlarda bakılmaktadır. Sularının haftada en az bir kere değiştirilmesi gereklidir. Eğer gerekli &ouml;zen g&ouml;sterilmezse &ccedil;abuk kirlenen sulardan dolayı k&uuml;&ccedil;&uuml;k kaplumbağaların sağlıkları bozulabilir. <br/> <br/> B&uuml;y&uuml;k boy tatlı su kaplumbağaları i&ccedil;in ideal bir akvaryum ısıtmalı, hava ve su temizleme filtreli, ultraviyole lambalı ve ayrıca aydınlatma lambası olacak şekilde hazırlanmalıdır. <br/> <br/> Kara kaplumbağaları i&ccedil;inde Terrariumlar idealdir. <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN BESLENMESİ <br/> <br/> <br/> <br/> Kaplumbağalar genel olarak et&ccedil;il ve ot&ccedil;ul olarak beslenmeye uygun sindirim sistemine sahiptirler. Doğada b&ouml;cek , solucan, &uuml;z&uuml;m, karpuz, domates, kıvırcık ve sarı &ccedil;i&ccedil;ekli bitkileri yiyerek beslenirler. <br/> <br/> Kaplumbağaların beslenmesinde dikkat edilecek en &ouml;nemli hususlar: <br/> <br/> 1-3 yaş arası kaplumbağalar v&uuml;cut gelişimlerini tamamlamaları i&ccedil;in protein ağırlıklı besin maddeleri almaları gerekmektedir. Bundan dolayı s&uuml;rekli beslenmeli 6-7 yaşına kadar kış uykusuna yatırılmamalıdır. <br/> <br/> Yemlerinde Kalsiyum ve Fosfor dengesine ve vitamin ihtiyacına g&ouml;re gerekli katkılar ilave edilmelidir. Ayrıca su kaplumbağaları yiyeceklerini suda almaktan hoşlanırlar. <br/> <br/> Evde beslenen kaplumbağalara hazır yemler vermek daha uygundur <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN GENEL BAKIMLARI <br/> <br/> <br/> <br/> Eğer sağlıklı bir kaplumbağamız olmasını istiyorsak periyodik olarak veteriner hekime g&ouml;stermek gerekir. Hayvanı zaman zaman tartmak, tek y&ouml;nl&uuml; beslememek ve ara sıra v&uuml;cudunu vazelinlemek gerekir <br/> <br/> <br/> <br/> KAPLUMBAĞALARIN HASTALIKLARI <br/> <br/> Bu b&ouml;l&uuml;mde verilen bilgiler ancak veteriner hekimler tarafından değerlendirilerek uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu bilgiler veteriner hekimler dışında, kaplumbağa besleyenlere karşılaştıkları sorunlarda yol g&ouml;sterebilir. <br/> </strong></font><br/>

Benim kara kaplumbagam var kasimmi ekimmi ne kis uykusuna yatmis oldu sandim ya 

Verdigin. Bilgiler icin tesekkurler ama benim kaplubaga hala disimi erkekmi anlamadim gitti

 


batak yazdı :
KAPLUMBAĞALAR HAKKINDAifee


Kaplumbağalar, omurgalı (Verabralı) hayvanlardır. Hayvanlar aleminde; Sürüngenler sınıfında yer alırlar. Kaplumbağalar halkımız arasında TOSBAĞA olarak da isimlendirilmektedir. Genellikle kaplumbağalar yavaş hareket ettikleri ve sırtlarındaki kabuklarından dolayı, zaman zaman hikaye ve fıkralara konu olmuşlardır. Fakat tam tersine kaplumbağalar bilindiğinin aksine çok yavaş değil, oldukça hızlı hareket eden hayvanlardır.

Çoğu insan, yılan, kertenkele, timsah gibi diğer sürüngenlerden korkmalarına karşın kaplumbağalara karşı sevgi ile yaklaşmaktadır. Özellikle; bu hayvanlar çocukların ilgisini çekmektedir. Bu sevgi son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal ortamlarının dışında evlerde de yaygın bir şekilde kaplumbağa beslenmesini artırmıştır.

Kaplumbağalar eski jeolojik zamandan beri yaşayan hayvanlar olup 200-300 milyon yıl öncesinden günümüze kadar nesillerini devam ettirmeyi başarmışlardır. Doğada meydana gelen tüm olumsuz değişmeler ki bunun başında çevre kirliliği gelmektedir. Çevre kirliliği diğer canlılar gibi, kaplumbağaların nesillerini de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirmiştir. Ülkelerdeki bilinçsiz ve plansız şehirleşme, tarlaların ve ormanların azalması kara kaplumbağalarının yaşama ortamlarını ve yumurta bıraktıkları yerleri yok etmektedir. Bunu yanında orman yangınları da benzer, olumsuz etkiler yaratmaktadır. Evsel ve sanayi artıklarının arıtılmadan ırmak, göller ve denizlere akıtılması tatlı su ve deniz kaplumbağalarının ölümlerine yol açmaktadır. İnsan eliyle yaratılan bütün bu olumsuz koşullar bu hayvanlarında yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalar evlerinde kaplumbağa besleyen insanların kaplumbağalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermiştir.

Hayvanların doğaları, yapıları, bakımları, beslenme ve hastalıkları hakkında bilgi eksikliği tıpkı çevre kirliliği kadar, evlerde bakılan kaplumbağaların yaşamalarına zarar vermektedir.KAPLUMBAĞALARIN BİYOLOJİSİKaplumbağaların bilinen 200'den fazla çeşidi vardır.

Yaşadıkları ortama göre 3 ayrı grupta toplanırlar.

1- Kara Kaplumbağaları

2-Tatlısu Kaplumbağaları

3-Deniz KaplumbağalarıÜlkemizde yaşayan Kaplumbağa Çeşitleri:

Kara Kaplumbağaları : Testudo Graeca , Testudo Hermanni (Trakya Kaplumbağası)

Tatlısu Kaplumbağaları: Emys Orbicularis (Benekli Kaplumbağa), Mauremys Caspica, Trionyx Euphraticus (Fırat Kaplumbağası), Trionyx Triunguis (Nil Kaplumbağası)

Deniz Kaplumbağaları : Carreta Carreta, Chelonia MydosKAPLUMBAĞALARIN MORFOLOJİLERİKaplumbağalar yaşadıkları ortama adapte olmuş ve ortam özelliklerine göre vucutlarında, dış görünüşlerinde bir takım değişiklikleri meydana gelmiştir. Genel olarak bütün kaplumbağaların baş, ön ve arka ayakları, kuyrukları ile arka bölümleri görünecek şekilde, deri ile devamlı vücutları üstten ve alttan kabuk (Bağa) tarafından örtülmüştür. Kabuk iskelet ve deriye ilişkilidir. Kabuk, derinin keratinize olmasıyla meydana gelmiştir. Bölümlü bir yapı gösteren kabuk, tabakalar halinde alttan yukarıya doğru büyüme göstermekte ve tabakalar halinde üst taraftan zaman zaman atılmaktadır.

Hayvanlar başlarını, ayaklarını ve kuyruklarını çevreden gelen tehlikelere karşı yada dinlenme anında kabuğun içine çekilebilirler. Kabuk tatlı su kaplumbağalarında kara kaplumbağalarına benzemesine karşın, deniz kaplumbağalarında, sırt kabuğu yüzmeye daha uygun bir şekle dönüşmüş ve küçülmüştür. Bu nedenle deniz kaplumbağalarının başlarını ve ön ayaklarını kabuklarının içine şansları ortadan kalkmıştır.

Kaplumbağaların çenelerinde diş yoktur. Kuşların gaga yapısına benzerlik göstermektedir. Dillerini fazla dışarı çıkaramazlar. Gözler parlak ve göz kapakları gelişmiştir. Kulak kepçeleri bulunmamaktadır. İki burun deliğine sahiptir. Kaplumbağalar istedikleri zaman başlarını vücutlarının içine doğru çekerler. Bunun için türlerine göre boyun S şeklinde kıvrılarak veya yana çevrilerek bu hareket sağlanır.

Kabukları ortadan dışa doğru genişleyen bir çizgililik göstermektedir. Deri pullu bir yapıdadır. Pullar kuşların tüy yapısına benzerdir fakat kuşlardaki tüy özelliğini göstermez. Kabukları sırt omurları, kaburgalar ve kalça kemiği ile kaynaşmıştır. Boyun ve kuyruk omurları hareketlidir.KAPLUMBAĞALARIN MORFOLOJİLERİKaplumbağalar yaşadıkları ortama adapte olmuş ve ortam özelliklerine göre vucutlarında, dış görünüşlerinde bir takım değişiklikleri meydana gelmiştir. Genel olarak bütün kaplumbağaların baş, ön ve arka ayakları, kuyrukları ile arka bölümleri görünecek şekilde, deri ile devamlı vücutları üstten ve alttan kabuk (Bağa) tarafından örtülmüştür. Kabuk iskelet ve deriye ilişkilidir. Kabuk, derinin keratinize olmasıyla meydana gelmiştir. Bölümlü bir yapı gösteren kabuk, tabakalar halinde alttan yukarıya doğru büyüme göstermekte ve tabakalar halinde üst taraftan zaman zaman atılmaktadır.

Hayvanlar başlarını, ayaklarını ve kuyruklarını çevreden gelen tehlikelere karşı yada dinlenme anında kabuğun içine çekilebilirler. Kabuk tatlı su kaplumbağalarında kara kaplumbağalarına benzemesine karşın, deniz kaplumbağalarında, sırt kabuğu yüzmeye daha uygun bir şekle dönüşmüş ve küçülmüştür. Bu nedenle deniz kaplumbağalarının başlarını ve ön ayaklarını kabuklarının içine şansları ortadan kalkmıştır.

Kaplumbağaların çenelerinde diş yoktur. Kuşların gaga yapısına benzerlik göstermektedir. Dillerini fazla dışarı çıkaramazlar. Gözler parlak ve göz kapakları gelişmiştir. Kulak kepçeleri bulunmamaktadır. İki burun deliğine sahiptir. Kaplumbağalar istedikleri zaman başlarını vücutlarının içine doğru çekerler. Bunun için türlerine göre boyun S şeklinde kıvrılarak veya yana çevrilerek bu hareket sağlanır.

Kabukları ortadan dışa doğru genişleyen bir çizgililik göstermektedir. Deri pullu bir yapıdadır. Pullar kuşların tüy yapısına benzerdir fakat kuşlardaki tüy özelliğini göstermez. Kabukları sırt omurları, kaburgalar ve kalça kemiği ile kaynaşmıştır. Boyun ve kuyruk omurları hareketlidir.KARAKAPLUMBAĞALARI

Kara Kaplumbağaları dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamaktadırlar. Dağlık, ormanlık hatta çöl olan bölgelerde bile kara kaplumbağalara rastlamak mümkündür. Kara kaplumbağalarının ayaklarında beş parmak bulunmaktadır. Yürümeye uygundur, ağaç v.b. yerlere tırmanma hareketi yapmaya uygun değildir. Kara kaplumbağaları 3-5 cm'den 1 metre boya kadar olan cinslere sahiptirler.TATLISU KAPLUMBAĞALARI

Kaplumbağalar karadan su yaşamına geçen hayvanlardır. Tatlısu kaplumbağaları günlük yaşamalarını hem karada hemde sularda geçirirler. Tropikal ve suptropikal iklim bölgelerinde yaşarlar. Bu hayvanların yüzebilmeleri için parmakları arasında yarım perde şekillenmiştir ve su yaşamına adaptasyon göstermişlerdir. Yani bu değişiklikler kalıtsal olarak yavrulara geçmektedir. Ayaklarla birlikte sırt kabukları biraz daha küçülmüş ve uzamış, yüzmeye uygun bir duruma gelmiştir. Genel olarak evlerde tatlı su kaplumbağaları beslenmektedir. Bunların bakımlarının kolay olması ve 30-40 cm den daha fazla büyümedikleri için tercih edilmektedir.DENİZ KAPLUMBAĞALARI

Deniz kaplumbağaları ise yalnızca çiftleşme zamanı karalara yaklaşırlar. Ancak yumurtlamak için deniz kıyılarına çıkarlar ve genel olarak hayatlarının tamamı denizlerde geçer. Bu yüzdendir ki ayaklarının yüzmeye uygun palet benzeri şekil değişikliğine uğradığı görülmektedir. Tırnaklardan bir veya iki tanesi kalmıştır. Kabukları ise kayık benzeri uzun bir şekil almış baş ve ön ayakların bulunduğu yerden kabuk daha geriye çekilmiştir.

Deniz kaplumbağaları dünyanın genellikle orta ve tropikal bölgelerine yakın denizlerinde yaşamalarını sürdürürler. Ülkemizde de Akdeniz ve Ege Kıyılarında yumurtlama zamanı görülmektedirler. Deniz kaplumbağalarının yuvalanması için iklim kadar uygun kumsallarında olmasına bağlıdır. Ülkemizde Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kumluca, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Göksu Deltası, Kazanlı, Akyatağan ve Samandağ'da yumurtlama plajları mevcuttur.KAPLUMBAĞALARIN ANATOMİLERİKaplumbağalar akciğer solunumu yapmaktadırlar.Akciğerler anatomik olarak sırta doğru yerleşmiş ve kabuğa yapışmış şekildedir. Diğer hayvanlarla karşılaştırıldığında kürek kemiği karın tarafında görülmektedir. Göğüs kafesleri yoktur. Boyun omurları hareketli sırt ve bel omurlarının kuyruğa kadar kabukla kaynaşmış olduğu görülmektedir. Yemek boruları S şeklinde kıvrımlıdır. Tek delikten gaita ve idrar atarlar. Korktukları zaman kakalarını yaparlar. Normal kakaları zeytin çekirdeğine benzer. Dolaşım sistemleri dört gözlü kalp tam vücudun ortasına yerleşmiştir. Cinsiyet organları; erkeklerde penis bulunur. Penis çiftleşme sırasında bir eldiven gibi dışarı çıkmaktadır

KAPLUMBAĞALARIN FİZYOLOJİLERİKaplumbağa besleyenlerin en çok merak ettikleri konuların hayvanların yaşının ne oduğu ve cinsiyetinin belirlenmesinin nasıl yapıldığı sorularıdır.

Kaplumbağalar yaklaşık 60 yıl yaşamaktadırlar.

Kaplumbağaların yaşının belirlenmesi : Kesin bilgiler olmamasına rağmen 3 yaşında bir kaplumbağa el ayasının ¼'ü kadardır. Her üç yılda birde ¼ el ayası büyüklüğünde bir gelişme gösterir. Kabuğun arka plakalarındaki izlerdende yaklaşık yaş tayini yapılabilirKAPLUMBAĞALARDA CİNSİYET ve ÜREME

Kaplumbağalarda erkeklerle dişileri ayıran en önemli özellikler; Dişilerde kloaka kuyruk kökünde son bulur, erkeklerde kuyruk dişilere göre daha uzun ve kalındır. Çiftleşmeyi kolaylaştırabilmek için karın altı kabuğu erkeklerde daha kuvvetli ve içe doğru çöküktür. Erkeklerde ön bacak tırnaklarından bir tanesi dişiyi çiftleşme anında kavrayabilmek için daha uzundur.

Hayvanat bahçesi gibi yerlerde cinsiyet tayini kan analizleriyle yapılmakta hayvanın dişi ve erkek olduğu öğrenilmektedir. Kandaki Östörojen ve Testesteron hormonları seviyelerine bakılır.

Avrupa kaplumbağalarında cinsel olgunluk 12 yaşlarında başlar.

KAPLUMBAĞALARIN YUMURTA ve KULUÇKA ZAMANI

Yumurtadan yavru çıkma süreleri 2-3 ay sürmektedir. Testusdo gracea (Tosbağa) kaplumbağalar 2-3 cm boyunda 6-12 adet yumurta yaparlar. Tatlı su kaplumbağaları ise 3-12 beyaz uzun şekilli yumurtayaparlar. Yavrular ise 2-3 ay süre sonra yumurtadan çıkarlar. Kaplumbağaların tüm çeşitleri yumurtalarını toprağa bırakırlar. Kara ve Tatlı Su kaplumbağaları yaşadıkları doğal çevrede uygun bir ortamı seçerek eştikleri çukurlara yumurtlarlar ve üzerini toprakla örterler. Deniz kaplumbağaları hayatlarının çoğunu denizde geçirdikleri için Dünyanın belirli kumsallarında kıyıya çıkarak; kumsalda eştikleri çukurlara yumurtlarlar. Genelde bu işlemide geceleri yaparlar.

Sürüngenlerin cinsiyetlerinin belirlenmesinde kuluçka dönemi çevre ısısının etkili olduğu yönünde bir çok araştırma yapılmıştır.

Ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları dünyaca ünlü kum plajları bulunmaktadır. Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kumluca, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Göksu Deltası, Kazanlı, Akyatağan, Samandağ gibi bölgeler deniz kaplumbağalarından Caretta Caretta ve Cheloniamydas'ın ana vatanlarıdır.

Çiftleşme isteği mevsimine bağlıdır. Tropik ve subtropik iklim koşullarına göre değişiklik gösterir. Ayrıca dış ortam koşulları da bu olayı etkilemektedir. Genelde kaplumabağalar nisan ayının başından, mayıs ayının sonuna kadar çiftleşirler. Bu dönemde günlerin uzun olması ve güneş ışığının fazlalığı önemli rol oynamaktadır. Ultraviyole ışınların, kaplumbağaların yaşamlarındaki çiftleşme ve yumurtadan yavruların çıkması gibi fizyolojik olaylara etkisi oldukça fazladır. Dişiler çiftleştikten sonra spermi 4 yıl gibi süre ile saklayabilirler.

KAPLUMBAĞALARIN VÜCUT ISILARIKaplumbağaların yaşamlarında ısınında çok önemli etkisi vardır. Hayvanların vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığının 0,1oC- 0,2oC altındadır.Vücut ısılarının 20oC 'nin altına düşmesi durumunda sindirim enzim aktiviteleri azalmaktadır. Evimizin ısı düzenlenmesinin rasgele olmasının hayvanın yaşamını olumsuz etkileyebileceğini göz önünden uzak tutmamak gerekir.KAPLUMBAĞALARIN DUYULARIKOKU ALMA

Kaplumbağaların koku alma organları iyi gelişmiştir. Yiyeceklerin kokusunu iyi alırlar, su kaplumbağaları su içinde yiyeceklerinin kokularını alırlar ve yiyecekleri çok kolay bulurlar, ayrıca erkekler dişilerini koku ile tanırlar.GÖRMEGözleri çok keskindir. Göz kapakları hareketlidir. Üçüncü göz kapağı mevcuttur.Uzaktaki gıdaları iyi görürler. Özellikle sarı rengi iyi algılarlar.

İŞİTME

Zaman zaman zor işitirler. Kulak kepçeleri yoktur. Deri kulaklarını örter. Kulak zarı hemen derinin altındadır.

KAPLUMBAĞALARDA KIŞ UYKUSUNormal doğa koşullarında kaplumbağalar Ekim-Mart ayları arasında kış uykusuna yatarlar. Kalp atışlarında ve solunumlarında yavaşlama olur. Kış uykusu içgüdüsel bir davranıştır. Bu davranış bütün kaplumbağalarda nesilden nesille aktarılır. Kaplumbağalarda kış uykusuna yatan diğer hayvanlarda bulunan yağ depolarına sahip değildirler. Kış uykusu sırasında yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerinde karaciğerlerinin özel yapısı ve böbrek tipinin önemli rol oynadığı sanılmaktadır.EVDE BESLENEN KAPLUMBAĞALAR İÇİN KIŞ UYKUSU

Evde beslenilen kaplumbağaların 6-7 yaşına kadar kış uykusuna yatırılmamaları gerekmektedir. Bu dönemde hayvanların devamlı beslenmeye ihtiyaçları vardır. Proteinli gıdalar alarak organlarının sağlıklı bir şekilde gelişmesini tamamlaması gerekmektedir.Kış uykusu ve öncesi hayvanı tartmakta yarar vardır. Ev ortamında yaşayan tatlı su kaplumbağaları doğal çevrelerinden uzaklaştıkları için normalin dışında davranışlar izlenmektedir. Bunun nedeni ev ortamının ideal ısıya sahip olmaması ve güneşin ultraviyole ışığından yoksun olmasıdır.Hayvanlar barınaklarının köşelerine girmeye çalışırlar, hareketsiz ve iştahsız olurlar. Eğer bu durum sonbahar mevsimine rastlarsa bize kış uykusu zamanın geldiğini hatırlatır.Bu durumda aşağıdaki koşullar dikkate alınmalıdır.1.Hayvanın bağırsaklarını boşaltmaya gerek yoktur. Yavaş yavaş yemleri azaltılır.

2.Filtre ve havalandırmanın çalışır olması gerekir.

3.Mevsim ve hareket azlığında hayvanın özel kış uykusu akvaryumuna alınması idealdir. Bu akvaryumlar 4-12oC su sıcaklığına sahip olmalıdır. Su sıcaklığının 12oC üstüne çıkmamasına dikkat etmelisiniz.

Yukarıda sözü edildiği gibi doğayı iyi taklit edemediğimiz taktirde fizyolojik dengelerini bozarak hayvanların ölmelerine sebep olabiliriz.

Kaplumbağaların kış uykusuna yattığını bilmeyen birçok insan onların öldüğünü sanarak toprağa gömmektedirler. Bilgi eksikliğine bağlı olarak istemeden hayvanların istemeyerek ölümüne sebep olmaktadırlar.

Tropikal bölgelerde yaşayan kaplumbağalar kış uykusuna yatmazlar, deniz kaplumbağaları da göçmen hayvan davranışı ile sıcak ve yiyecek bulacakları denizlere göç ederler.KIŞ UYKUSUNDAN UYANDIRMA

Kış uykusu ve öncesi hayvanı tartmakta yarar vardır. Uykudan çıktıktan sonra beslenme buna göre düzenlenir. Bazı kaplumbağaların kabızlık sorunu olabilir, bu durumda bağırsak içeriğini yumuşatmak için hayvanları 30oC'lik sıcak su banyosunda tutmak yararlın olabilir. Bu yöntem bagırsak içeriğini yumuşatacaktır.

EVLERDE BAKIMEvlerde tatlı su kaplumbağaları cam bir kap veya akvaryumlarda bakılmaktadır. Sularının haftada en az bir kere değiştirilmesi gereklidir. Eğer gerekli özen gösterilmezse çabuk kirlenen sulardan dolayı küçük kaplumbağaların sağlıkları bozulabilir.

Büyük boy tatlı su kaplumbağaları için ideal bir akvaryum ısıtmalı, hava ve su temizleme filtreli, ultraviyole lambalı ve ayrıca aydınlatma lambası olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Kara kaplumbağaları içinde Terrariumlar idealdir.KAPLUMBAĞALARIN BESLENMESİKaplumbağalar genel olarak etçil ve otçul olarak beslenmeye uygun sindirim sistemine sahiptirler. Doğada böcek , solucan, üzüm, karpuz, domates, kıvırcık ve sarı çiçekli bitkileri yiyerek beslenirler.

Kaplumbağaların beslenmesinde dikkat edilecek en önemli hususlar:

1-3 yaş arası kaplumbağalar vücut gelişimlerini tamamlamaları için protein ağırlıklı besin maddeleri almaları gerekmektedir. Bundan dolayı sürekli beslenmeli 6-7 yaşına kadar kış uykusuna yatırılmamalıdır.

Yemlerinde Kalsiyum ve Fosfor dengesine ve vitamin ihtiyacına göre gerekli katkılar ilave edilmelidir. Ayrıca su kaplumbağaları yiyeceklerini suda almaktan hoşlanırlar.

Evde beslenen kaplumbağalara hazır yemler vermek daha uygundurKAPLUMBAĞALARIN GENEL BAKIMLARIEğer sağlıklı bir kaplumbağamız olmasını istiyorsak periyodik olarak veteriner hekime göstermek gerekir. Hayvanı zaman zaman tartmak, tek yönlü beslememek ve ara sıra vücudunu vazelinlemek gerekirKAPLUMBAĞALARIN HASTALIKLARI

Bu bölümde verilen bilgiler ancak veteriner hekimler tarafından değerlendirilerek uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu bilgiler veteriner hekimler dışında, kaplumbağa besleyenlere karşılaştıkları sorunlarda yol gösterebilir.

 

 

emiro02 / 9/25/14 4:43:24 PM

Ya o kadar yazı yazılmış birinizde bi cevap vermemişsiniz Paylaşımın için teşekkürler batak...

kaan100 / 4/26/06 4:36:43 PM

bu bilgiler için çok saol

kokoleti / 8/4/06 5:19:58 PM

çok soğol batak çok güzel bu arda kaplumbağaların morfolojisini 2 kere yazmışsın

mardin1995 / 11/9/06 8:43:26 AM

Saol Batak süper olmuş tam da aradığım ödevdi ellerine sağlık

rainbow0808 / 4/5/07 8:17:19 AM

benim su kaplumbağam var ama yaşını bilmiyorum sürekli yem yemek istiyor ne zaman yem versem hiç itiraz etmeden tek lokmada yiyor günde 6 tane veriyorum herkes fazla oldğunu söylüyor ama daha fazlasını versem yicek sizce günde kaç tane yem vermeliyim bu konuda bilgi verirseniz çok mutlu olurum

adsze / 7/23/07 6:52:19 PM

benimde bir kaplumbağam var.alalı 1 sene oldu.ben ona 2 yem veriyorum.büyüklüğüne göre değişir heralde.

irembasak / 7/25/07 6:15:12 AM

Teşekkürler batak sayende bir çok bilgi edindim benim okuyana kadar canım çıktı senin parmakların bitmiştir herhalde:-)

throne / 7/27/07 6:27:34 AM

bir sorum olacak sizlere arkadaslar yeni başlık açmak istemedim yanıtlarsanız sevinirim benim kaplumbağamın cinsiyetini anlayamıyorum karnı düz çizgileri ve benekleri belirgin burda yzılanları okudum ama kafam karıştı şimdi benimki dişi mi erkek mi???

prensesce / 7/29/07 8:48:46 AM